كارت شركت در آزمون ورودي براي تعيين سطح توان علمي-تخصصي متقاضيان همكاري با سازمان بازرسي كل كشور سال1398
توضيحات
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره ملي و سال تولد
   *  
  :شماره ملي
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس شماره شناسنامه و سال تولد
   *  
  :شماره شناسنامه
   *  
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  داوطلباني که شرايط لازم را دارا مي باشند و موفق به پرينت کارت خود نشده اند بر اساس اطلاعيه پرينت کارت ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص به نشاني تهران -ميدان انقلاب - خيابان انقلاب .ميدان فردوسي (به سمت ميدان انقلاب) کوچه شاهرود دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش سوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved