كارت شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري - قوه قضايه سال 1399
توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شركت در آزمون كارشناسان رسمي دادگستري - قوه قضايه سال 1399 کليک کنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد پيگيري
  *
  (زمان ثبت نام):شماره پرونده
   *
  (زمان ثبت نام):کد پيگيري
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره سريال ثبت نامي
  *  
  (زمان ثبت نام):شماره پرونده
   *  
  (زمان ثبت نام):شماره سريال
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند مي توانند با مراجعه به بخش سيستم پاسخ گويي نسبت به دريافت شماره پرونده و کد پيگيري در زمان ثبت نام خود اقدام نمايند
  روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  (زمان ثبت نام):شماره پرونده
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد ملي
  *  
  (زمان ثبت نام):شماره پرونده
   
   *  
  :کد ملي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved