کارت شرکت در آزمون فراخوان طرح شناسايي مديران آينده سازمان تامين اجتماعي1398
توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ کارت شرکت در آزمون فراخوان طرح شناسايي مديران آينده سازمان تامين اجتماعي1398 کليک کنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش اول : جستجو بر اساس شماره پيگيري و شماره پرونده
  *
  شماره پيگيري:
   *
  شماره پرونده:
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند بر اساس اطلاعيه مربوط ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه در روز پنجشنبه مورخ 98/10/26 از ساعت 8:30 الي 12 و 14 الي 17 به نماينده سازمان مستقر در باجه رفع نقص(براساس اطلاعيه پرينت کارت) مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش سوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  شماره پرونده
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پيگيري و کد ملي
  *  
  شماره پيگيري:
   
   *  
  :کد ملي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2020 Sanjesh Organization, All Right Reserved