كارت شركت در آزمون ورودي انتخاب اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران سال 1395
توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شركت در آزمون ورودي انتخاب اعضاي جامعه مشاوران رسمي مالياتي ايران سال 1395 کليک کنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 •  
  داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد پيگيري خود را فراموش کرده اند بر اساس اطلاعيه مربوط ، با به همراه داشتن کارت ملي و يا اصل شناسنامه به باجه رفع نقص به نشاني: تهران - خيابان انقلاب - ميدان فردوسي - کوچه شاهرود - دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره مراجعه و نسبت به در يافت شماره پرونده و شماره داوطلبي اقدام و بر اساس روش دوم کارت خود را دريافت نمائيد
  روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
  *  
  : نام خانوادگي
  *  
  : نام
  *  
  : سال تولد
  *  
  : شماره شناسنامه
   
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2017 Sanjesh Organization, All Right Reserved