كارت شركت در آزمون تشريحي(مرحله دوم) تصدي منصب قضا سال۱۳۹۹
توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شركت در آزمون تشريحي(مرحله دوم) تصدي منصب قضا سال۱۳۹۹ کليک کنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد پيگيري
  *
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :کد پيگيري (زمان ثبت نام)
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و سريال ثبت نامي
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *  
  :شماره سريال (زمان ثبت نام)
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  چنانچه مغايرتي در اطلاعات مندرج دركارت شركت در آزمون شما وجود دارد لازم است در روز پنجشنبه مورخ 99/11/30  ازساعت 08/30 الي 12/00 و 14/00 الي 17/00 باشماره تلفن 36182160- 026 تماس حاصل فرماييد.
  روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد ملي
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   
   *  
  :کد ملي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved