كارت شركت در آزمون استخدامي سازمان تامين اجتماعي سال 1399

توضيحات
 • براي نمايش برگ‌راهنماي‌ كارت شركت در آزمون استخدامي سازمان تامين اجتماعي سال 1399 کليک کنيد
 • اطلاعيه سازمان تأمين اجتماعي درباره‌ تاريخ پرينت كارت و زمان‌ برگزاري آزمون استخدامي سازمان تأمين اجتماعي سال 1399
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از چهار روش پايين استفاده كنيد
 • توجه داشته باشيد که کارت شرکت در آزمون بدون عکس و مهر فاقد اعتبار است.
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد پيگيري
  *
  :شماره پرونده
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :کد پيگيري (زمان ثبت نام)
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش اول : جستجو بر اساس شماره پرونده و سريال ثبت نام
  *  
  : شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *  
  :سريال ثبت نام(زمان ثبت نام)
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
 • داوطلباني که شماره پرونده - سريال ثبت نامي و يا کد رهگيري خود را فراموش کرده اند مي بايست با ورود به سيستم پاسخگويي و انتخاب نام آزمون و تعيين موضوع پيگيري نسبت به دريافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده ، و يا کد پيگيري ثبت نام اقدام نمائيد لازم به ذکر است اين امکان براي داوطلباني فراهم مي باشد که در سيستم پاسخگويي داراي عضويت باشند . لذا ضرورت دارد داوطلباني که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضويت در اين سيستم نسبت به بازيابي اين اطلاعات اقدام نمايند .

 • براي ورود به سيستم ارسال درخواست کليک کنيد

  روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

   

  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده و کد ملي
  *  
  :شماره پرونده (زمان ثبت نام)
   *  
  :کد ملي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد

  تصويركد امنيتي
  © 2021 Sanjesh Organization, All Right Reserved