نظرسنجي از داوطلبان شركت کننده در آزمون مرحله اول سراسري سال1401
با سلام و آرزوي موفقيت
به استحضار مي رساند سازمان سنجش آموزش كشور در جهت بهبود و ارتقاء كيفي حوزه هاي برگزاري آزمون ، نياز به نظرات شما به عنوان معتبرترين منبع اخذ داده و اطلاعات براي ارزيابي حوزه ها دارد. براين اساس خواهشمند است باوارد کردن شماره پرونده و داوطلبي پرسشنامه را تکميل نماييد .

ويژه داوطلبان عادي
ورود بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
*
:شماره پرونده (زمان ثبت نام)
 *
:شماره داوطلبي
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
 

تصويركد امنيتي
© 2010 Sanjesh Organization, All Right Reserved